Aankloppen

Aankloppen is een signaal dat er iets moet of staat te gebeuren. Het kan een gevoel uitdrukken dat een moment nu daar is om iets te gaan doen. Ook kan het (als we zelf kloppen) de behoefte uitdrukken om zelf een deur naar nieuwe mogelijkheden, contacten of inzichten te openen. Het drukt in ieder geval een behoefte aan contact met iets of iemand uit, met wat of wie precies dat vinden we terug in de sfeer en setting van de droom.

Aanval

Onveiligheid en agressie gaan hand in hand. Wie het gevoel heeft dat hij/zij wordt overlopen door een ander of een gebeurtenis kan zelf in de aanval gaan. Dromen over aanvallen gaan dan ook over het idee dat angst en agressie ons leven zouden kunnen gaan domineren.

Aanwezigheid

Een aanwezigheid of stem in een droom vertolkt een nog niet eerder geziene kant of ontwikkeling van onszelf. Afhankelijk van je wereldbeeld kan het ook een paranormale ervaring zijn. De betekenis ligt in zijn geheel verscholen in de betekenis van wat men hoort of ervaart.

Aap

Dromen over apen kun je het beste interpreteren aan de hand van het gedrag dat zij vertonen. Is een aap druk of wild dan dromen we over een in ons leven aanwezige wilde, onvoorspelbare en speelse natuur. Dromen we over een introverte aap verwijst naar onze natuur die zich niet goed kan of mag uiten. Dromen over een slapende aap verwijzen naar een natuur die zich niet in ons dagelijkse bewustzijn bevindt. De verdere omstandigheden en kenmerken in de droom zullen deze natuur verder verklaren.

Aardbeving

Een droom over een aardbeving kan letterlijk over een schokkende ervaring gaan. We worden van ons stuk gebracht door externe factoren. Hoe we hier mee omgaan in de droom verteld iets over ons gevoel van weerbaarheid en zelfredzaamheid.

Achtervolgen

Iets dat je achtervolgt in een droom geeft het signaal af dat je onveilig bent in je huidige situatie. Je wordt als het ware bedreigd door een specifiek probleem dat jou maar niet wil loslaten. De omstandigheden en verdere ontwikkelingen in de droom kunnen wijzen naar mogelijke oplossingen, of naar wat je in ieder geval niet moet doen.

Afdalen

Afdalen in een droom vertolkt het benaderen van zaken die eerst onbewust waren. Je daalt symbolisch af in je eigen herinneringen of persoonlijkheid. Ook kan het gevoelens van negativiteit of de behoefte aan ontsnappen aan bedreigende situaties vertolken.

Afgrond

Dromen over het uitkijken over een rotswand of klif kunnen heel vredig en verruimend aanvoelen. Ze geven dan het gevoel van ruimte en grootsheid en wijzen op de onmetelijkheid en onsterfelijkheid van deze wereld. Als we dromen over dergelijke omgevingen maar dan in een angstige of bedreigende sfeer gaan ze juist over de angst om te sterven of over het in duigen vallen van de plannen die belangrijk zijn in ons leven.

Afmetingen

Extreem grote of kleine afmetingen kunnen verwijzen naar ontwikkelingen die uit verhouding dreigen te raken. In de perioden waarin ons lichaam veranderd (zoals de puberteit of de overgang) kan het een verwijzing zijn naar de veranderende functies en de tijdelijke onbalans tussen ons lichaam en onze geest.

Alcohol

Alcohol en drugs in dromen vertellen ons dat er thema's spelen over het gebrek aan controle. Losbandigheid bij anderen kan aangeven dat het gaat over een externe aanleiding. En wanneer je droomt over eigen drugs of alcoholgebruik gaat wellicht over een innerlijke oorzaak. In ieder geval kan het een waarschuwing inhouden ten opzichte van het gebruik van dergelijke middelen.

Angst

Angst is meestal een verwijzing naar stress of een (wederkerend patroon) van onveiligheid in het gevoelsleven. Vaak is er een innerlijke grens bereikt als we dromen over angstige situaties.

Arts

Een arts geeft aan dat we met vragen zitten over integriteit. Het kan natuurlijk over fysieke integriteit en verwijzen naar ziekte of een dreigend probleem. Ook kan een droom over artsen gaan over een gevoel van het ontbreken van heelheid en integriteit in een situatie.

Atleet

De flexibiliteit van de atleet herinnerd ons aan de mogelijkheden die onze eigen houding in een situatie ons kan bieden. Zijn we flexibel of juist stijf in onze omgang met een situatie?

Aura

Aura's verwijzen naar de spirituele kant van een onderwerp of mens, en geven aan dat het hier om een innerlijke kracht gaat. Een aura verteld ons iets over de eigenschappen en de staat van een leven. In die zin is het dan ook verstandig om goed naar het onderwerp en naar de kleuren, vorm en kracht van de uitstraling te kijken.

Auto's

Afhankelijk van de waarop de nadruk ligt in de droom kunnen auto's verwijzen naar de wens om in beweging te zijn in het leven of om in beweging te komen. Als we in de file staan hebben we wellicht het gevoel nergens te komen en doen we er goed aan om een andere richting te gaan. Een auto ongeluk kan verwijzen naar een gevoel van naderend onheil of naar een angst om de controle te verliezen. Als in de droom de nadruk op de status van de auto ligt kan het heel goed verwijzen naar het verlangen om gezien te worden en thema's met eigenwaarde vertolken.


end faq