Baby

Een baby kan staan voor een vernieuwende gedachte of gebeurtenis. Meestal is het een voorbode van iets nieuws dat nog enige tijd nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Ook kan het natuurlijk wijzen op thema's over ouderschap of gezinnen.

Baden

Douchen of baden symboliseert de behoefte om te reinigen, en vertolkt zo ook een idee van onrein zijn. De verkwikkende ervaring van het schoon worden herinnerd ons ook aan onze eigen altijd zuivere kern die onder het vervuilde oppervlak schuil gaat.

Badkamer

Een badkamer kan verwijzen naar een gevoel van onreinheid en de behoefte om ons te reinigen. Het kan ook gaan om een signaal dat we ons of een ander (dat is natuurlijk afhankelijk van het onderwerp in de droom) wat meer aandacht en zorg moeten geven.

Bedrog

Bedrog in een droom kan op verschillende zaken wijzen, meestal gaat het letterlijk om het gevoel bedonderd te worden. Bedrog kan ook wijzen naar de wens of neiging om je anders voor te doen dan je bent. De setting van de droom geeft aan waar het gevoel vandaan komt.

Beer

Een beer kan een overweldigende en moeilijk controleerbare macht in een droom voorstellen. Een beer kan ook verwijzen naar de rauwe natuurlijke aanleg in ons en de behoefte aan zelfverdediging of zelfredzaamheid. Een vriendelijke beer geeft ook aan dat we behoefte hebben aan een sterke bondgenoot.

Begraafplaats

Een graf is in feite een rustplaats. Als we dromen over een serene rustplek dan worden we gewezen op een harmonisch einde aan een proces of relatie. Is de droom echter nachtmerrieachtig dan verwijst het naar het gevoel van onrust over het (niet kunnen) afsluiten van een proces of relatie. Een droom over een begraafplaats of graf kan ons ook wijzen op thematiek over existentialistische vragen of angsten. Als je hierover veel angstig bent is het wellicht eens tijd om je in de thema's over de dood te verdiepen.

Begrafenis

Een begrafenis stelt in veel gevallen het einde van een proces of situatie voor en in sommige gevallen het einde van een relatie of bestaan van iemand die we kennen. Afhankelijk van de mate waarin er actief iets wordt begraven kun je ontdekken of het hier gaat over het tot ruste brengen van een omstandigheid of gevoel in onszelf of dat het iets buiten ons betreft. Een droom waarin de setting belangrijker is dan het begraven zelf heeft meer te maken met verwerken of afscheid, wanneer er echter actief begraven wordt door deze of gene hebben we het waarschijnlijk over het wegstoppen of laten vergaan van een proces, probleem of relatie.

Beklimmen

Klimmen staat voor het zich opwerken/opklimmen in het leven of het gevoel hebben een berg aan problemen te moeten overwinnen. Ook kan er een dieper verlangen zijn om bepaalde zaken te ontstijgen of te boven te komen.

Bergen

Bergen in dromen kunnen uitdagingen zijn waar we tegenop zien. En berg beklimmen in een droom is een lastige of moeilijke taak vervolmaken. Als we genieten van een uitzicht waarin bergen voorkomen dan geven de bergen de grenzen aan waarin we van onze wereld genieten, of de prestaties die we hebben geleverd. Ook kunnen bergen een (lastig) verleden weergeven dat we nu gevoelsmatig achter ons hebben gelaten en waar we in de droom op terug kijken.

Beroemde mensen

Beroemdheden in dromen vertegenwoordigen soms de drang om ergens bij te horen of om populair te zijn. Ook kan een beroemdheid een karakter hebben waarin we ons herkennen en in die zin houdt hij of zij ons dan een spiegel voor. Het dromen over beroemd zijn kan ook verwijzen naar gevoelens over erkenning krijgen of de behoefte materiële rijkdom.

Besturen

Dromen die over het besturen van een voertuig of dier gaan, drukken het hebben of verkrijgen van controle over ons bestaan uit. Hoe het sturen ons afgaat of wat we tegenkomen geeft onze positie over het in controle zijn weer. De weg in de droom geeft aan hoe we de richting dat ons bestaan ervaren.

Bijten

Bijten kan verwijzen naar het zich vastzetten in een onderwerp Ook kan het wijzen (in negatieve zin) op de drang iets of iemand te willen verslinden of ernstig te verwonden, het is een heel persoonlijke manier van aanvallen. Het bijten in voedsel of andere symbolen in een verder prettige sfeer kunnen we interpreteren als een manier van het ons toe-eigenen van iets.

Bliksem

Stormachtige taferelen, met of zonder regen, vertegenwoordigen een innerlijke natuur of een situatie waarin we ons bevinden. Welke voor de dromer van toepassing is is afhankelijk van een sensatie van energie of chaos. Het gevoel dat we ons in ons leven in een stormachtige periode bevinden toont zich vaak met gevoelens van grote onrust en chaos. Krijgen we in de droom echter een gevoel van onder de indruk zijn, van inspiratie of macht dan geven ze de krachten van onze eigen natuur weer. In sommige gevallen dromen mensen ook over een groter bewustzijn, over een godsgevoel of universele macht.

Bloed

Bloed betreft in dromen in positieve zin de familieband en het leven in het algemeen. In negatieve zin verhaalt het vaak van een dreiging van letsel of extreme kwetsbaarheid.

Boek

Een boek verwijst naar inzicht, naar kennis, afhankelijk van de kleur van het boek of de ruimte waarin we het vinden verteld het ons over welke kennis we het hebben. Een boek verwijst ook naar de vele woorden die we over iets kunnen hebben. Een leeg boek verwijst naar inzichten en kennis die u nog moet vergaren. Als er op een boek een slot zit dat niet te openen is dan is er sprake van nog niet bewuste inzichten.

Boerderij

Een boerderij in een droom vertolkt de behoefte aan natuurlijkere omstandigheden. Ook kan het een verwijzing zijn naar een behoefte om een harmonieuze of vrediger levenshouding toe te laten in ons leven. Ook kan het gevoelens vertolken van een gebrek aan ontwikkeling of behoefte aan een modernere kijk op zaken.BomEen bom in een droom geeft aan dat we een situatie als uitermate onbetrouwbaar en explosief ervaren. Het kan ook verwijzen naar het verlangen of de mogelijkheid dat iets compleet wordt vernietigd.

Boot

Een boot geeft ons de symboliek van de reis of de spirituele overgang. In die zin kan het ook de dood betekenen, (afhankelijk van de verdere situaties). In een andere setting kan het ook gaan over het (te veel) emotionele ervaren van een onderwerp. Of kan het zelfs het verlangen om op reis te gaan vertolken.

Bos

Een bos is een als symbool een verwijzing naar de behoefte aan het bewust ervaren van de natuur in of om ons heen. In die zin kan het ook angst opwekken omdat het soms ook verwijst naar een innerlijke, ongetemde en mogelijk onbekende natuur. Het spiegelt zo onze verborgen kanten en gevoelens. Als we dromen dat we verdwaald zijn geeft dat gevoel ook aan dat we het idee hebben onszelf verloren te zijn. De sfeer in het bos geeft aan waar we behoefte aan hebben of waardoor we bedreigd worden. Is het bijvoorbeeld een spiritueel, agressief, treurig, speels, avontuurlijk, rijk, arm, jong of oud bos?

Botsing

Een botsing in een droom verwijst naar een gevoel over een huidig of komend conflict, een treffen tussen verschillende krachten, personen of instanties met een in eerste instantie chaotische uitkomst. De grootte van de chaos in de droom vertelt iets over het effect van de situatie op je gevoel en je algehele belevingswereld.

Brand

Als in een droom jouw bezit of huis in brand staan is het een symbool dat een gevoel van angst voor vernietiging of beschadiging uitdrukt. Als we dromen over een gecontroleerde brand of vuur dan hebben we het over een symbool dat de transformatie van iets uitdrukt.

Branden

Vuur is van oudsher de transformerende kracht in de wereld. Wanneer iets brandt kan het verwijzen naar de het idee dat iets gedoofd moet worden omdat een ontwikkeling negatief is. Het kan natuurlijk ook verwijzen naar een vuur dat nu eindelijk op gang komt en in die zin positief zal zijn. Afhankelijk van de omvang en het onderwerp van de brandt kunnen er thema's mee verbonden zijn.

Brug

Een brug is een overgang tussen twee werelden. Het is in die zin ook een verwijzing naar een grens tussen verschillende keuzes. Het kan een drang vertolken naar een nieuw perspectief. Als de brug onveilig overkomt, kan het een angst voor verandering of vernieuwing symboliseren.

Bruid

Als we dromen over trouwen of de mensen die gaan trouwen dan is er een mogelijk een wens om ons te verbinden met iets of iemand of er is een verlangen om een partner te vinden. Een huwelijk vertegenwoordigd een partnerschap, dat kan bijvoorbeeld ook een zakelijke partner zijn. De omstandigheden van de personen die trouwen, en de aankleding en setting van het huwelijk in de droom vertellen ons iets over de eigenlijke relatie.

Bruidegom

Als we dromen over trouwen of de mensen die gaan trouwen dan is er een mogelijk een wens om ons te verbinden met iets of iemand of er is een verlangen om een partner te vinden. Een huwelijk vertegenwoordigd een partnerschap, dat kan bijvoorbeeld ook een zakelijke partner zijn. De omstandigheden van de personen die trouwen, en de aankleding en setting van het huwelijk in de droom vertellen ons iets over de eigenlijke relatie.

Bruiloft

Een verbintenis met een principe, proces, mens of bedrijf. Wanneer we trouwen geven we in feite onze goedkeuring aan iets. Als we merken dat we dat in de droom niet willen, of we zien een onecht huwelijk plaatsvinden dan wijst dat op de mogelijkheid of het verlangen om deze te verbintenis af te breken.

Bruin

De kleur bruin refereert aan de aarde, het ongecultiveerde, en het natuurlijke. Het verwijst vaak naar het tastbare en een fundament.

Buitenaards

Ervaringen met buitenaardsen en ufo's e.d. gaan over het onbekende en onvoorspelbaarheden. Het kan ook wijzen op gevoelens die gaan over paranormale of onaardse-ongewone verschijningen. Ook kan het een signaal zijn dat een totaal onbekende kant van onszelf nog onbelicht is gebleven en zich nu aandient.

Bus

Een bus is een massaal vervoermiddel, in die zin kan het verwijzen naar uniformiteit of massale bewegingen. Ook kan het verwijzen naar een gevoel van alles op zijn beloop kunnen laten omdat een ander de controle heeft. Als de rit onrustig of negatief is verwijst het mogelijk naar het verlangen om uit de huidige gang van zaken te stappen.


end faq