Dansen

Dansen in dromen geeft aan dat er een relatie met iets of iemand wordt aangegaan. Wanneer de dans rommelig verloopt, kan het een signaal zijn dat er behoefte is aan leiderschap. Als een dans zeer soepel verloopt, kan het een verlangen naar een relatie of een goede samenwerking vertolken.

Deur

Een deur geeft een directe overgang weer tussen twee werelden. Dat kan het verlangen zijn naar een ander leven of een symbool zijn voor een bewuste keuze die ons bestaan zal veranderen. Door een deur te openen scheppen we de mogelijkheid dat vernieuwende omstandigheden zich aan kunnen bieden. Dromen over deuren kunnen ook een behoefte naar een uitweg uit een situatie uitdrukken.

Diefstal

Diefstal in dromen verwijst naar het idee dat wat we bezitten niet veilig is. Dit kan ook onze relaties of gezondheid betreffen. We hebben het gevoel dat iets onveilig is door onbetrouwbare en oneerlijke externe situaties, of we hebben het gevoel dat de zaken die we bezitten niet eerlijk zijn verkregen of onecht zijn. In een enkel geval staat een dief ook voor ziekte of de dood, die ons onze sociale veiligheid ontneemt.

Diploma

Als we in een droom een diploma verkrijgen dan verwijst dat naar het afronden van een proces. Een diploma uitreiking vertolkt gevoelens die (een behoefte aan) erkenning en succes uitdrukken. De onderwerpen waarover we een diploma hebben verkregen geven aan waar onze energie naar uit gaat.

Doden

Als we iets doden of vermoorden in een droom is de emotie bij die ervaring een hele belangrijke factor. Of we gewelddadig zijn, of slechts uit noodweer handelen is voor de interpretatie erg belangrijk. Bij agressie geeft het een woest verlangen naar absolute controle weer. Als we iets doden uit mededogen geeft het de behoefte aan een einde aan een situatie of relatie weer. Als we uit noodweer handelen in de droom geeft het weer dat we bereid zijn om tot het uiterste te gaan om een situatie op te lossen. Hoe bedreigender een situatie is, des te groter is het thema van onveiligheid en kwetsbaarheid.

Donder

Stormachtige taferelen, met of zonder regen, vertegenwoordigen een innerlijke natuur of een situatie waarin we ons bevinden. Welke voor de dromer van toepassing is is afhankelijk van een sensatie van energie of chaos. Het gevoel dat we ons in ons leven in een stormachtige periode bevinden toont zich vaak met gevoelens van grote onrust en chaos. Krijgen we in de droom echter een gevoel van onder de indruk zijn, van inspiratie of macht dan geven ze de krachten van onze eigen natuur weer. In sommige gevallen dromen mensen ook over een groter bewustzijn, over een godsgevoel of universele macht.

Donker

Wanneer we ons in dromen in het donker bevinden zijn we in feite op zoek naar inzicht. Er wordt een gevoel vertolkt dat aan geeft dat we een gebrek aan duidelijkheid ervaren. Als we in dromen gebruik maken van de duisternis dan kan het aangeven dat we behoefte hebben om onze geheimen veilig te stellen. Donkere kleuren geven doorgaans een verdieping van de overeenkomstige kleur betekenis aan.

Dood

De dood vertegenwoordigt het einde van een proces of relatie. De dood is ook de boodschapper van verandering. Wanneer we dromen over overledenen die we kennen ervaren we bewust de relatie tussen onszelf en de overledene. De betekenis daarvan is afhankelijk van de betekenis van de relatie. Zie ook overledenen

Doodskist

Doodskisten zijn duidelijke aanwijzingen voor thema's betreffende overlijden. Afhankelijk van de setting kan dat positief of negatief zijn. Stoppen we iets in de kist dan kan dat het signaal zijn om ergens mee te stoppen. Halen we iets uit een dergelijke kist dan kan het verwijzen naar het idee dat met het beëindigen van een proces er iets nieuws tevoorschijn zal komen. In negatieve of angstige settings kan het verwijzen naar (voor)gevoelens over processen, relaties of levens die beëindigd worden.

Douchen

Douchen of baden symboliseert de behoefte om te reinigen, en vertolkt zo ook een idee van onrein zijn. De verkwikkende ervaring van het schoon worden herinnerd ons ook aan onze eigen altijd zuivere kern die onder het vervuilde oppervlak schuilt gaat.

Drijfzand

Drijfzand vertolkt het gevoel of gevaar ergens niet aan te kunnen ontsnappen, we willen ons wel voortbewegen maar we worden tegengehouden. Ook gevoelens van gevangenschap worden vertolkt, we kunnen ons niet bevrijden of moeten hier grote moeite voor doen. Het is in ieder geval een situatie die hachelijk aanvoelt.

Duivel

De duivel vertegenwoordigt onze wilde natuur, die we vaak als negatief beschouwen. Het kan een verlangen vertolken naar zaken die we moreel of cultureel niet willen erkennen. Ook is het een symbool van angst en negativiteit, het gevoel geen controle te hebben en geplaagd te worden door iets of iemand.


end faq