Eiland

Een eiland is een afgezonderde cultuur, een veilige haven of een beklemmende geïsoleerde plek, afhankelijk van de setting en sfeer in de droom. Als de droom negatief is kan het gevoelens van gevangen zijn uitdrukken. Of een signaal zijn dat we ons in een bekrompen omgeving bevinden. Als we in de droom opgelucht zijn, vertolkt het de behoefte om vrij te zijn, of te ontsnappen aan wereldse verplichtingen. Als we in de droom een leerzame ervaring hebben is het een verwijzing naar een onbekende (innerlijke) geestelijke/spirituele cultuur/belevingswereld waar we op ontdekking kunnen gaan.

Engelen

Boodschappers van het hoogste in ons en om ons heen. Door te kijken naar de functie van de engel in de droom is het mogelijk om ons vermogen tot spiritualiteit te specificeren en ons leven zo met een gevoel van verbondenheid of doel te verrijken.

Eten van voedsel

Het eten van voedsel is het opnemen van indrukken en kennis Afhankelijk van de aard van het voedsel en de smakelijkheid wordt de gezondheid van deze indrukken en kennis benadrukt. Het kan natuurlijk ook thematiek met eten en gezondheid uit drukken.

Examen

Een examen vertolkt het beeld van een proeve, een test om te zien waar we staan mbt een ontwikkeling of relatie. Of de test rechtvaardig is verteld ons iets over de gelijkwaardigheid in de ontwikkeling of relatie.


end faq