Geboorte

Net als bij baby’s kan dit gaan over een nieuw begin. Een geboorte kan ook duiden op het gevoel een geweldige en mogelijk zelfs heel moeilijke prestatie te moeten leveren. En het kan natuurlijk ook verwijzen naar een op handen zijnde bevalling of een kinderwens.

Gedrocht

Een gedrocht of monster is in feite een angst met een specifieke vorm. Ze toont ons wat onze angst precies is. Door te kijken naar de vorm of de periode waar een monster bij hoort (is het futuristisch, prehistorisch, onrealistisch etc.) kunnen we het belang verklaren. Als we dromen over dat we bejaagd worden door een monster dan is de angst waar we over dromen heel erg aanwezig. Als we dromen over iets dat op de loer ligt dan hebben we waarschijnlijk het idee dat een voor ons angstige situatie op ons wacht in de realiteit, dromen we over de strijd aangaan met een monster dan zijn we klaar om de angst onder ogen te zien. Dromen over opgegeten/gedood te worden door een monster gaan in feite over het verliezen van onszelf aan onze angsten. Onze angsten nemen het over in de droom.

Geesten

Geesten of spoken geven mogelijk onze angst voor de dood of het verleden weer. Het paranormale van deze situatie in de droom kun je soms ervaren als een echt contact met gene zijde. Ook kunnen geesten of spoken ons wijzen op de ervaringen die we niet goed afgesloten of verwerkt hebben. In sommige gevallen wijzen dromen over geesten ons op het verlangen naar een onmogelijke relatie met overledenen of dierbaren. Dergelijke dromen kunnen ons helpen onze gevoelens over de dood onder ogen te zien.

Geld

Geld in dromen kan thema's over ons inkomen voorstellen. Geld vinden of winnen geeft aan de ene kant vaak een verlangen naar grotere financiële zekerheid weer, en aan de andere kant kan het ook een behoefte aan algemeen geluk symboliseren. Wellicht zijn we wel toe aan een positieve gebeurtenis in ons leven.

Geschenk

Een geschenk vertelt je iets over je verlangens of behoeften. Als we dromen over het ontvangen van een geschenk dan verwijst het naar wat we werkelijk willen. Als we dromen over het geven van een cadeau dan impliceert het een behoefte aan vriendschap of de bevestiging van een relatie.Ook kan het een aankondiging zijn van een (onverwacht) voordeel dat je zult toekomen.

Geweer

Een geweer of pistool is een wapen, en in dromen verwijst een wapen naar de noodzaak om ons te verdedigen door te kunnen aanvallen. Agressie of dromen over gevaar en verdediging of het bejagen van iets of iemand zijn dromen die ons wijzen op een thema over veiligheid.

Gezicht

Een gezicht in een droom gaat over de duidbaarheid en de herkenbaarheid van een situatie of probleem. Dat kan dus letterlijk een situatie met een bekende zijn, maar het kan ook gaan over een situatie in het leven dat voor ons een karakter heeft gekregen.

Gezondheid

Wanneer we dromen over thema's omtrent de gezondheid dan kunnen we dat vaak interpreteren als een verwijzing naar de gezondheid van ""iets"". Dat iets kunnen we zelf zijn, maar het kan ook de gezondheid van een bedrijf of organisatie, een thema of relatie vertolken. Door de specifieke kenmerken over de gezondheid te interpreteren kunnen we de aanwijzingen vinden die ons meer vertellen over de ware aard van de signalen in de droom.

Giraffe

Een giraffe kenmerkt zich door zijn lange nek. Dit is een handig gereedschap om specifieke hoog groeiende bladeren te verkrijgen en om mogelijk gevaar te zien aankomen. Maar het maakt ook kwetsbaar, een giraffe is nu niet direct het toonbeeld van krijgerschap uit de dierenwereld. Dromen over een giraffe verwijzen naar die eigenschappen, dat we onze nek uitsteken is aan de ene kant een kwetsbare ervaring, maar aan de andere kant geeft het ons mogelijkheden en inzichten die we anders niet zouden krijgen. Afhankelijk van de omstandigheden zegt deze droom iets over het functioneren van die eigenschappen in ons leven.

Gladheid

Onvaste grond of uitglijden, symboliseert het idee dat we de basis van ons vertrouwen, de bron van waaruit wij aarden niet meer stabiel is. We hebben last van een onvaste positie en zullen moeten zoeken naar een stabielere situatie of relatie.

God

Dromen over god of goden zijn dromen over het spirituele in ons leven. Ze kunnen ook wijzen op gevoelens die aangeven dat je het allemaal niet in de hand hebt. Dat een andere macht meer invloed op je leven heeft. Ook kan het verwijzen naar de behoefte aan een goddelijk element of religieuze sfeer in jouw leven. Het raakt ook heel sterk thema's over het ontstaan en het einde van het leven. Deze dromen gaan vaak over de noodzaak om je te bezinnen op existentionele vragen. Afhankelijk van je levensvisie kun je deze droom beschouwen als een bezoek van een hogere macht.

Graf

Een graf is in feite een rustplaats. Als we dromen over een serene rustplek dan worden we gewezen op een harmonisch einde aan een proces of relatie. Is de droom echter nachtmerrieachtig dan verwijst het naar het gevoel van onrust over het (niet kunnen) afsluiten van een proces of relatie. Een droom over een begraafplaats of graf kan ons ook wijzen op thematiek over existentialistische vragen of angsten. Als je hierover veel angstig bent is het wellicht eens tijd om je in de thema's over de dood te verdiepen.

Groot

Extreem grote of kleine afmetingen kunnen verwijzen naar ontwikkelingen die uit verhouding dreigen te raken. In de perioden waarin ons lichaam veranderd (zoals de puberteit of de overgang) kan het een verwijzing zijn naar de veranderende functies en de tijdelijke onbalans tussen ons lichaam en onze geest.

Grootouders

Wanneer we dromen over opa's of oma's dan beleven we een band met onze fysieke oorsprong. We kunnen gewezen worden op gevoelens omtrent het voortbestaan en nalatenschap in het leven. Ook is er een mogelijk thema met oorzaak en gevolg of karma. De emotionele band die we hadden of hebben met onze grootouders vraagt om aandacht, om redenen die alleen de dromer bekent zijn. In sommige dromen is er een mystiek gevoel dat een overleden opa of oma langs komt. Wat je ideeën ook zijn over leven na de dood, deze dromen hebben in ieder geval een duidelijk helend karakter en afhankelijk van je perspectief op een leven na de dood kun je het als een werkelijk bezoek ervaren.


end faq