Letter Bij het handlezen


De vorm van de handen.

Hoewel de interpretaties over de vorm van de handen over het algemeen verschilt zullen we een van de veel gebruikte typeringen hier beschrijven.
De vier elementen.

Aarde handen: De vorm van Aarde handen en vingers zijn meestal breed en hebben iets vierkantigs. De huid van de handen is dik, en voelt wat eeltig of ruw aan. Ook heeft de hand een wat donkere en vlezige tint. De lengte van de vingers en handpalmen zijn ongeveer gelijk.

Het lichamelijke, het tastbare, vastheid, in zichzelf gekeerd zijn, de beleving vanuit het hier en nu.

Het element Aarde kenmerkt zich door het vermogen tot stabiliseren en concreet maken. Dat kan zich uiten in zaken als het ondersteunen en harmoniseren van processen, maar ook in het heel bewust verfraaien en vormgeven. Deze vermogens zien we ook terug in het ontwikkelen van materiele zekerheden en het nuchter blijven kijken naar situaties.

Lucht handen: Lucht handen zijn te herkennen aan de langwerpige handpalmen en de lange vingers maar kleine volle duimen. De handen hebben een droge huid en opvallend zijn de uitstekende knokkels. Net zoals bij Aarde handen zijn de lengte van de vingers gelijk aan de handpalmen.

Het denken, verandering door contemplatie, communicatie, het stuwende bewustzijn.

Bij het element lucht is vooral het geestelijke vermogen dat domineert. Dat kan gaan over het strategisch beslissingen nemen, het ontdekken van nieuwe theorieën of inzichten verkrijgen door gebruik te maken van ons logische denken. Dit vaak woordelijke denken uit zich ook in het goed kunnen communiceren.

Water handen: Deze handen hebben een kleine ovale handpalm met lange, flexibele en taps toelopende vingers. De lengte van de vingers is groter dan de breedte van de handpalm, maar gelijk aan de lengte van de handpalm.

Emotie, oerbron van leven, stromende energieën, reinigend, voedend, overweldigend.

Bij het element water is vooral het emotionele vermogen aanwezig. Het is het vermogen tot invoelen, het bewust zijn van de eigen emoties en de aanleg om de gevoelens in beweging te houden. Het emotionele bewustzijn is het inschattende vermogen waarmee het in het leven de richting wordt bepaald.

Vuur handen:  De vuur handen hebben rechthoekige of vierkantige handpalmen en korte vingers. De huidskleur is roze of roodachtig.

Spiritualiteit, verandering door vernietiging, creativiteit, primaire scheppende kracht.

Het element vuur staat voor het creatieve de impulsieve kracht. Het is het bewustzijn van het eigene en dat wat uniek is. Het is een spontaan vormend, scheppend element. De beslissingen in het leven worden vaak vanuit een intuïtie of instinctief genomen.

De linkerhand - die wordt beheerst door de rechter hersenhelft - wordt doorgaans gezien als de hand van de innerlijke of de spirituele kant van de mens. Ook wel de creatieve en intuïtieve of instinctieve kant van de mens. Deze hand kan ook de relaties en sociale aspecten van iemands leven weergeven. 

De rechterhand - die wordt beheerst door de linker hersenhelft - wordt gezien als de rationelere - de denkende- kant. Het gaat hier ook over manier waarop we met mensen communiceren en hoe we met informatie en scholing omgaan. De linkerhand verwijst ook naar de manier waarop je carrière maakt of vooruitgang boekt in het leven.

Ga verder naar handlijnen

kunstenaar

Efemeriden

Boogschutter
Zon in Boogschutter
25 graden
Ram
Maan in Ram
17 graden
Wassende maan (Gibbous)
Wassende maan (Gibbous)
9 dagen oud