Letter Over de getallen


Het getal 1

Het getal 1 is in zekere zin de start van een nieuw proces. Je kunt dit zien als een letterlijk nieuw begin als het om situaties gaat of  een vernieuwende frisse blik of originele manier van kijken als we het over persoonlijkheidskenmerken hebben. Het kan ook aangeven dat een situatie heel vruchtbaar is. Er is een groot potentieel, en de vraag is hoe we dat gaan gebruiken. Voor een krachtige en vooral goede greep op ontwikkelingen en situaties is zelfvertrouwen heel belangrijk en dus ook een thema bij dit getal. Ook gaat 1 over het kunnen kiezen en weten wat je wilt. De eigenheid houdt ook in dat je door die heel eigen manier van doen soms ook niet zo goed klikt met anderen, en soms liggen zelfstandigheid en eenzaamheid hierdoor heel dicht bij elkaar.

Het getal 2

Het vinden van de balans in een situatie of tussen mensen. De twee is een getal dat verwijst naar de objectiviteit die nodig is om een goed oordeel te kunnen vormen. Hoe we ons verhouden met anderen en hoe we relaties aangaan en onze eigenheid kunnen bewaren is het thema van de Twee. Door dualistische eigenschappen te accepteren, dus door bijvoorbeeld zowel het mannelijke als het vrouwelijke in ons te accepteren of het vluchtige - spirituele en het aardse - tastbare te combineren vinden we wat we zoeken. De Twee gaat over de bereidheid om ruimte te maken voor andere mensen of ideeën in ons leven en over de vraag hoe we hierin de balans kunnen houden.

Het getal 3

Het getal 3 heeft als belangrijkste thema het scheppende vermogen, de creativiteit die er voor nodig is om een potentiële situatie ook werkelijk om te zetten in een nieuwe vorm. Ook een situatie die vast zit is het meest gebaat bij creativiteit. De drie verwijst ook naar een positie in en gezin of groep mensen, en stelt eigenlijk een vraag over hoe we ons in groepsverband naar anderen toe opstellen. Voor situaties gaat de drie over het idee dat die situatie onderdeel uit maakt van een groter proces en vraagt het ons om goed naar het geheel te kijken en dat geheel te blijven onderzoeken. De 3 is ook het getal dat spreekt van een noodzaak van een beginnende transformatie, dat de rups zich moet voorbereiden op zijn taak om uiteindelijk zijn natuur te volgen en te transformeren tot de vlinder die hij worden moet.

Het getal 4

Het getal 4 staat voor de ontwikkeling van onze controle. Dit getal vraagt ons om de greep te houden of te verkrijgen op onze omstandigheden op een manier die toont dat we bewust verbonden zijn met onze omgeving. Hierbij zijn goede relaties en een besef van de (on)mogelijkheden zeer belangrijk. Het kan ook verwijzen naar wetmatigheid, naar het belang van wetten in onze materiële wereld. Zo verwijst het ook wel naar autoriteit en het belang van autoriteiten in dit leven. Ook kan dit getal ons wijzen op een relatie met een bron van kracht hetzij in onszelf of in onze omgeving. Het kan ook verwijzen naar de mogelijke verstoring hiervan en dat wij zelf deze relatie moeten uitbouwen, onderhouden of beschermen.

Het getal 5

Dit getal verwijst naar het principe van ongebonden zijn en herinnerd ons ook aan het belang van ontdekken en uitproberen. Het vraagt ons in feite of we onze greep op een situatie willen loslaten zodat we die objectiever en vrijer kunnen ervaren. Door ons ongebonden op te stellen ten opzichte van een persoon of kwestie kunnen we onze flexibiliteit gebruiken om zoveel mogelijk vernieuwende ervaringen op te doen. Die ervaring zal ons leiden naar nieuwe inzichten en perspectieven en voorkomt een onrealistische houding in het leven.

Het getal 6

Het getal 6 verwijst naar de behoefte aan zinvolle relaties en de toewijding die dat vraagt. Dit kan gaan over de behoefte aan een emotionele relatie maar ook over zakelijke relaties of  onze verhouding tot anderen in het algemeen. In het dagelijks leven vragen relaties je om je duidelijk te uiten en daadkrachtig in communicatie te zijn. Het is het principe van hoe vertrouwen in elkaar hebben om verantwoordelijkheid vraagt van alle partijen. Deze verantwoordelijkheid is in feite ook de basis van waaruit we onze emoties en gedachten moeten vertolken. Goede heldere relaties en de discipline die communicatie in relaties nodig heeft is waarnaar dit getal dan ook verwijst.

Lees verder over de getallen 7 tot 9, 11 en 22

kunstenaar

Efemeriden

Boogschutter
Zon in Boogschutter
25 graden
Ram
Maan in Ram
17 graden
Wassende maan (Gibbous)
Wassende maan (Gibbous)
9 dagen oud