Letter Onze manier van kijken.


Alle teksten op deze website worden geschreven met het doel om de lezer zo vrij mogelijk te laten in zijn of haar ervaringen en levensbeschouwingen. We zijn op geen enkele manier geïnteresseerd in het verkondigen van een religieuze of spirituele ‘waarheid’, omdat we zelf gewoonweg geen concrete beschouwing aanhangen. Wel willen we de principes achter onze visie (of wat er voor moet doorgaan) met je delen, om je een idee te geven van het uitgangspunt achter de wens om te inspireren en anderen kennis te laten maken met zo veel mogelijk vormen van divinatie.

Ons uitgangspunt is in ieder geval gebaseerd op de volgende zaken.

Paranormaal
Als je goed naar het fenomeen paranormale verschijnselen  kijkt, zie je dat de meeste mensen eigenlijk iets magisch bedoelen. Ze refereren aan iets dat buiten de wetten van de natuurkunde om plaats vindt. Iets gebeurd terwijl dat, volgens diegene die de ervaring heeft, eigenlijk niet kan. Bestaan er eigenlijk wel situaties die zich niet aan de wetten in de natuurkunde houden? Dat is de grote vraag.

De feiten zijn dat we gewoonweg niet alles weten over de wetten die ons universum vorm geven. En dat we als leek (want dat zijn uiteindelijk de meeste van ons) ook niet genoeg begrijpen van de zaken die de wetenschap inmiddels kent.
Dus vinden we het belangrijk om terughoudend te zijn met alleen een visie die vanuit een paranormale ideologie tot stand komt.  Maar als we met paranormaal bedoelen dat we deel uitmaken van iets enorms, iets dat onze huidige kennis over dit universum te boven gaat dan zijn we het daar zeker mee eens. Het is nu nog veel te vroeg om een definitieve uitspraak over deze wereld, laat staan over andere werelden te doen.

Praktijk
Wat voor ons in ieder geval belangrijk is, is dat we kijken naar de praktijk.
Als iets resultaat geeft, dan is het voldoende om dat te erkennen. Je hoeft de zaken die je niet begrijpt niet per definitie te vertalen met verklaringen die zich buiten de natuurkundige wetten om af spelen. Want zoals we al schreven; we weten vaak niet genoeg over die natuurkundige wetten om ze te ontkennen of af te wijzen.

Geloof
Begrijp ons goed, je hoeft ook niets te veranderen aan je levensbeschouwelijke visie als die werkt. Als het je leven voldoende ondersteuning biedt, als het je keuzes vergemakkelijkt en verbetert dan is er geen enkele reden waarom je zou twijfelen. Geloof datgene wat bij je past, dat is essentieel om goed naar jezelf te luisteren en om zonder bijkomende kwetsbaarheden of onzekerheden je ervaringen te kunnen plaatsen.

Wat we willen.
Wat we uiteindelijk willen is je manieren van denken over iets verruimen met andere perspectieven. Meer vrijheid, dat is alles. De middelen die we omschrijven en de boeken, films of andere creatieve werken waar wij je op attenderen zijn alleen maar bedoeld om je te inspireren.
Want wij denken dat er niets erger is dan in een kringetje te denken, niet verder te komen dan je eigen beperkingen omdat je jezelf verliest in oude manieren of visies. Dus bieden we je zo veel mogelijk vormen van divinatie, van kijken, van creatief zijn, zolang het je maar inspireert en meer vrijheid en inzicht in jezelf en je situaties biedt.

Divinatie
Alle vormen van divinatie hebben uiteindelijk in ieder geval een aantoonbare bron, jijzelf. Dat is de enige simpele waarheid waaromheen de teksten over de divinatie-vormen op Leeuwenlicht zijn beschreven. We willen uiteindelijk zoveel mogelijk divinatie manieren vertolken waarmee je het meeste uit jezelf kunt halen.

Uitdaging
Volgens ons is de uitdaging in dit leven om je een zelfbewustzijn en gevoel aan te meten waarvan jij het idee hebt dat het bij je past. Om je eigen krachten, talenten en inzichten in dit leven te ontwikkelen en te delen met anderen in een sfeer die zo veel mogelijk uitdrukt wie jij in je meest Oorspronkelijke vorm bent. Want door wat jij bent en weet te delen met anderen kun je niet alleen benaderen wie jij bent, maar ook de ander uitnodigen en inspireren om zichzelf te blijven ervaren en uit te dragen.

kunstenaar

Efemeriden

Boogschutter
Zon in Boogschutter
25 graden
Ram
Maan in Ram
17 graden
Wassende maan (Gibbous)
Wassende maan (Gibbous)
9 dagen oud