Schaduw

Schaduwen in dromen verwijzen naar situaties waarin we iets minder goed kunnen waarnemen. Ook symboliseren schaduwen duistere of onbekende en soms gevreesde kanten van onszelf of een proces. Een schaduw kan ook een behoefte uitbeelden aan een rustpauze, bijvoorbeeld om even niet zo zichtbaar te zijn.

School

Scholen zijn leerplaatsen, ze vertolken in dromen de situatie dat we nog iets moeten leren of anderen moeten helpen iets te begrijpen. Als we het idee krijgen dat we in gevaar zijn of dat er iemand onveilig is dan is het goed om te kijken naar wat er gevaarlijk maakt. Het kan namelijk een verwijzing zijn naar iets wat bedreigend is voor ons wereldbeeld of onze eigenheid. Soms is de manier waarop we iets moeten leren of ontdekken schadelijker dan de les we moeten leren.

Schreeuw

Schreeuwen in dromen vragen de aandacht voor iets. Als we zelf schreeuwen vragen we de aandacht voor een emotie of situatie die ons heel direct raakt. Als we iemand zien schreeuwen dan zou het kunnen wijzen op een emotie of situatie die we niet langer kunnen negeren.

Seks

Seks en seksuele gevoelens in dromen vertolken onze lusten, onze behoefte aan bevrediging en voldoening. Ook kan het een drang symboliseren naar het opgaan in of met een ander of extern proces. Sexualiteit is natuurlijk ook een verwijzing naar voortplanting, en naar alle thema's over het krijgen van kinderen.SignaalEen signaal of een teken is letterlijk een symbool dat verwijst naar kenmerken in onze situatie of persoonlijkheid die meer aandacht nodig hebben. Verdere details uit de droom vertellen je of het een positief of negatief teken is.

Slaapkamer

Een slaapkamer kan wijzen op de behoefte aan rust of seksualiteit. Afhankelijk van de aankleding kan het gaan om speelsheid, sereniteit of intimiteit. Het is doorgaans een omgeving die verwijst naar de behoefte aan een privéruimte.SlangDe slang staat symbool voor het zich vernieuwende leven, voor kennis en oudheid. Een slang heeft geen duidelijk mannelijke of vrouwelijke kenmerken en in die zin onpartijdig. De slang leert ons dat we ons moeten blijven ontwikkelen en niet aan onze oude vorm moeten vasthouden als we verder willen komen. Slangen worden soms gezien als tekenen van verraad of onbetrouwbaarheid.

Slechte daden

Wanneer we in een droom ontrouw zijn aan onze eigenwaarden dan beleven we in de eerste plaats de ervaring van die ontrouw zonder dat er werkelijke consequenties aan zitten. We testen onze waarden vooral als we wakker worden. Zijn we ontstemd, opgewonden gelukkig? Als we in onze dromen ineens dingen doen die we normaliter nooit zouden doen, omdat ze onze normen en waarden schofferen, dan ervaren we ons zelf vanuit een onbekende of duistere kant. Dit soort dromen kan ons helpen onze normen en waarden onder de loep te nemen en te toetsen in ons leven. Want niet wat we dromen, maar wat we van de dromen vinden bepaald de betekenis ervan.Smalle wegEen letterlijk enge doorgang kan wijzen op het gevoel van vrijheidsbeperking of positiever een specifieke richting waarin geen keuzes gemaakt kunnen worden. De vraag is natuurlijk hoe we deze droom ervaren.

Spiegelbeeld

Zien we in een droom ons spiegelbeeld, dan verwijst dat naar onszelf. Dat kan een reflectie zijn dat ons iets toont wat we in het dagelijks leven van onszelf niet (h)erkennen. Deze dromen kunnen heel confronterend zijn, omdat ze ook onze angsten of zwakheden kunnen vertonen. Let wel, wat je ziet in de droom is niet per definitie wat je bent, het ook kan een angst tonen voor iets dat je vreest te zijn. Het is in ieder geval zeer interessant om een droombeeld van jezelf te zien.

Spinnen

Spinnen zijn wezens die het meeste uit de situatie proberen te halen door zeer strategisch hun positie in te nemen. Voor sommige mensen hebben ze zo een vreemde vorm dat ze zich er op geen enkele manier mee kunnen identificeren. Dergelijk onidentificeerbaar leven kan heel bedreigend overkomen. In die zin kan het een symbool zijn voor zaken die we echt niet kunnen bevatten. Door onze plannen heel strategisch in de praktijk te brengen kunnen we bedreigende situaties het hoofd bieden.

Splitsing

Een splitsing of vork in een weg geeft aan dat we een keuze moeten of willen maken. De aankleding van de wegen en de richting van de weg geven aan waar we voor zouden willen kiezen en wat we zouden willen afwijzen.

Spoken

Geesten of spoken geven mogelijk onze angst voor de dood of het verleden weer. Het paranormale van deze situatie in de droom kun je soms ervaren als een echt contact met gene zijde. Ook kunnen geesten of spoken ons wijzen op de ervaringen die we niet goed afgesloten of verwerkt hebben. In sommige gevallen wijzen dromen over geesten ons op het verlangen naar een (onmogelijke) relatie met overledenen of dierbaren. Dergelijke dromen kunnen ons helpen onze gevoelens over de dood onder ogen te zien.

Stalker

Iets dat je achtervolgt in een droom geeft het signaal af dat je onveilig bent in je huidige situatie. Je wordt als het ware bedreigd door een specifiek probleem dat jou maar niet wil loslaten. De omstandigheden en verdere ontwikkelingen in de droom kunnen wijzen naar mogelijke oplossingen, of naar wat je in ieder geval niet moet doen.

Steeg

Een letterlijk enge doorgang kan wijzen op het gevoel van vrijheidsbeperking of positiever een specifieke richting waarin geen keuzes gemaakt kunnen worden. De vraag is natuurlijk hoe we deze droom ervaren.

Stem

Wie een stem hoort in een droom krijgt in feite een persoonlijke boodschap. Of de boodschap letterlijk moet worden genomen kunnen we terugvinden in de verstaanbaarheid en de logica van de boodschap. Als we in dromen onze stem kwijtraken of iemand zonder stem aantreffen dan worden we gewezen op een gevoel van gebrek aan autoriteit of identiteit. Afhankelijk van je wereldbeeld kan het ook een paranormale ervaring zijn. De betekenis ligt in zijn geheel verscholen in de betekenis van wat men hoort of ervaart. 

Strand

Dromen over stranden kunnen symbolisch zijn voor de grenzen tussen onze aardse en onze emotionele ervaringen. Stranden verwijzen ook naar vakantie of de behoefte aan langdurige ontspanning en vrijheid van ons doen en laten.


end faq