Letter Over deze tekst


Het doel van dit stukje is om je te ondersteunen met een manier om met je dromen om te gaan en om je te helpen met het zelfstandig verklaren van dromen.
Het uitgangspunt bij duiding van dromen moet altijd zijn dat je zelf de sleutel tot de betekenis in je draagt, dat is ook echt zo, jouw oordeel of vertaling van de droom is wat uiteindelijk de droom zijn betekenis en belang geeft.

Wat zijn dromen?
Dromen zijn situaties die zich in onze geest afspelen terwijl ons lichaam zich in een (meestal natuurlijke) passieve of verlamde staat van rust bevindt. Het zijn voorstellingen, fantasieën of hallucinaties die aan ons bewustzijn verschijnen tijdens de zogenaamde rem-slaap. Deze slaap is te herkennen aan de bewegingen van de ogen terwijl de oogleden gesloten zijn. We reageren dan alsof we iets zien.

Waarom dromen we?
De wetenschap is hierover niet eenduidig. Er zijn talloze werken over geschreven maar een definitief oordeel is nog niet geveld. Daarom zullen we in dit stuk niet proberen te beschrijven wat al zo vele wetenschappers hebben gedaan.

Wil je wel meer lezen over slapen en dromen dan geven we je hieronder een aantal links naar interessante websites of organisaties over slapen en dromen.

Wikipedia Slaap
 

Slaapregister

The ontogeny of sleep by Craig Heller

Division of sleep medicine

Universiteit utrecht- alles over dromen