14 Gematigdheid

 

14 gematigdheidVermenging van naturen.

Het verdelen, het versmelten, en vermengen van de krachten in ons.
Deze kaart wijst ons op het vermogen in de mens om zijn krachten en potentieel te ontwikkelen door zijn inzichten en talenten te combineren. De mens is van nature creatief, hiermee bedoelen we niet alleen ons artistieke vermogen, maar ook het wetenschappelijke of geestelijke vermogen. Het gaat hier uiteindelijke om de bewuste syntese van vorm en inhoud, dat is de kunst in deze kaart.

De spirituele ontwikkeling die we bewust uitlokken, de vernieuwende processen die we toepassen om onszelf en onze situatie om te vormen.
In feite vertegenwoordigd deze kaart de opdracht om onze talenten en kunnen te versmelten en te bestuderen tot er een nieuw inzicht en vermogen ontstaat. Door onze (spirituele) ontwikkelingen uit te lokken, en onszelf in situaties te plaatsen die leerzaam zijn kunnen we voor onzelf een nieuw inzicht of vermogen te ontdekken.
We kunnen dergelijke groei uitlokken door onszelf helemaal af te zonderen, of een bedevaart of een andere bijzondere reis te ondernemen zodat we onszelf in al onze facetten kunnen ervaren. In andere culturen kennen volkeren ook nog andere gebruiken als ' vision quests'  of gebruikt men geestverruimende middelen om een nieuw inzicht te verkrijgen. Het punt is uiteindelijk dat we door op zoek te gaan en te expirimenteren met onze talenten en inzichten, we ons kunnen ontwikkelen.

De alchemist, de syntese het proces van bewuste verandering.
Deze innerlijke alchemistische opdracht van ontdekken en proberen, van vermengen en ontwikkelen van onze krachten is wanneer we haar praktisch proberen toe te passen geen eenvoudige opgave. Deze innerlijke zoektocht is voor velen van ons een proces wat zich niet zozeer aan de oppervlakte, als wel in ons onderbewuste afspeelt. Toch lijkt een dergelijke opdracht moeilijker dan ze is. Door bewust te blijven proberen en te spelen met de mogelijkheden die we al hebben, komen we onvermoede talenten of inzichten tegen. Door bewust op zoek te gaan naar nieuwe inspiratie kunnen we onszelf en onze vermogens blijven ontwikkelen.
 
De inspiratie en creativiteit die nodig zijn om dergelijke processen te ontdekken.
Creativiteit en doorzettingsvermogen zijn de drijvende kracht achter de ontwikkeling van onze talenten en vermogens. Maar voor een bijzondere ontwikkeling die ons buiten onze kaders brengt, is een verdieping van ons inzicht en een verhelderende ingeving noodzakelijk. Vaak is voor werkelijke groei en ontwikkeling een katalysator, een versneller of versterker, nodig. Wat we zoeken is inspiratie.
Inspiratie is in feite de kracht die ons buiten onze dagelijkse methodiek van ontwikelen brengt en onze ' steen der wijzen'  vormt. Door onze inspiratie vrij te laten, en door haar te blijven roepen kunnen we een ontwikkeling in gang zetten die ons huidige leven zal transformeren.

Vragen die we zouden kunnen stellen bij deze kaart zijn:
Zou je een situatie eens op een compleet andere manier willen aanpakken? Kun je je zelfbeeld loslaten? Durf je de confrontatie met een zelfbeeld aan te gaan? Hoe kun je jezelf stimuleren om te groeien en te ontwikkelen? Ga je op zoek naar de syntese van talenten en vermogens? Kun je creatief omgaan met je inzichten en vermogens?

 


Gerelateerde onderwerpen:

Dagkaart Tarot

kunstenaar

Efemeriden

Waterman
Zon in Waterman
1 graden
Maagd
Maan in Maagd
4 graden
Afnemende maan (Gibbous)
Afnemende maan (Gibbous)
17 dagen oud