Letter Overige kaarten


Aas
De Aas vertegenwoordigd het thema in de meest directe vorm, soms is het een aanduiding van een cyclus of tijdspanne zoals een jaar, een maand, een week etc. Het is een verwijzing naar de taak die moet worden uitgevoerd of het proces dat moet worden uitgewerkt. De Aas is als een versterker, een katalysator aanwezig in een situatie.  Wanneer de Aas met zijn thema vertegenwoordigd wat u nodig heeft
is het een gunstige versterker. Geeft de Aas echter een heel ander thema aan, dan verwijst het naar remmende of transformerende omstandigheden. Symboliseerd ook wel een begin.

Twee
De Twee vertegenwoordigd een directe relatie met een ander, de vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke, de dualiteit en de wijze waarop we met de wereld over een onderwerp communiceren. De staat van harmonie tussen twee werelden.

Drie
De drie verbeeld onze houding in relaties in groeps of familie verband.Het drukt de eigen positie in een groep uit. Het verwijst ook naar het zoeken naar spirituele inzichten en ervaringen, en de behoefte naar de reden achter iets Ook een symbool van groei.

Vier
De controle, het werken aan zekerheid, het gezin, het in balans zijn. Materiële zekerheid. De behoefte aan veiligheid in werk en carriere. Het is in die zin een kaart die verwijst naar de wens om een veilige basis te ontwikkelen. En die veiligheid ook te delen met onze naasten.

Vijf
De vijf vertegenwoordigt vernieuwing ingezet door onrust of onthechting, mogelijk ook door strijd. Dat hoeft lang niet altijd negatief te zijn. Een vastgeroeste vervelende situatie zal eerder opgelost worden als het eens flink in de war wordt gestuurd. Deze kaart verwijst naar het belang van (geforceerde) beweging en flexibiliteit.

Zes
De zes verbeeld een nieuwe dynamische relatie of een nieuwe balans ontstaan uit beweging. Het is een kaart die vraagt naar thema’s over openheid en eerlijkheid. Zoals de natuur een oorzakelijke status quo kent zo zouden onze relaties met anderen ook een natuurlijke dynamische neiging tot harmonie moeten kennen, dat is waar deze kaart naar vraagt.

Zeven
De zeven is de vertolker van de thematiek over de bewuste keuze, de manier waarop we beslissingen nemen en hoe we onze doelen bereiken. Deze kaart refereert ook naar hoe het spelen met inzichten en ideeën kan leiden tot nieuwe keuzemogelijkheden en ons uiterlijke bestaan dichter bij onze innerlijke ervaringen kan brengen.

Acht
Deze kaart geeft ons het gevolg van onze acties en richtingen ter overweging. Wanneer we onze behoeften en prioriteiten van elkaar kunnen onderscheiden en ernaar kunnen handelen, scheppen we een nieuwe orde in ons leven. Deze kaart verwijst naar de mogelijkheid in van die orde en de noodzaak om de eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Negen
De negen verwijst naar het voorlaatste stadium van een proces. Het gaat hier over het belang om ook een afsluitend proces te blijven ondersteunen. Deze kaart kan ook verwijzen naar herstel van een geschonden situatie. Het gaat dan om de noodzaak om de gelederen te sluiten, de gaten in onze ervaringen aan te vullen en een solide vorm te verkrijgen.

Tien
De vervolmaking van een situatie of proces ter voorbereiding op een nieuwe fase.  Deze kaart verwijst naar de natuurlijke neiging om een proces of situatie af te sluiten zodat het kan worden getransformeerd en een passend vervolg kan krijgen.

 


Gerelateerde onderwerpen:

Dagkaart Tarot

kunstenaar

Efemeriden

Boogschutter
Zon in Boogschutter
25 graden
Ram
Maan in Ram
17 graden
Wassende maan (Gibbous)
Wassende maan (Gibbous)
9 dagen oud