Letter De keuze.


Leon stapte het café binnen en keek rond. Het was een typisch landelijk café, met veel hout en van die foute kleedjes over de tafels. Er was een kleine haard met ervoor op de grond een oude hond die zich warmde aan de vlammen. En aan de wanden hingen foto’s en schilderijen met sfeerbeelden uit de omgeving. De bar was eenvoudig, een houten aanrecht met daarachter een tap en een kast waarin de verschillende flessen drank stonden uitgestald. In het midden van het café stond een versleten biljarttafel er waren maar een paar klanten. De meeste waren in gesprek en twee leken er aanstalten te maken om te vertrekken.

Zijn oog viel op Gerard, die zat zoals altijd links van de tap op zijn vaste pek. Gerard was een zonderlinge man. Hij was niet welbespraakt en had geen geweldig repetrtoire aan verhalen, maar Leon mocht de man graag, en als ze spraken dan hield Leon daar soms een bijzonder gevoel aan over. Gerard was in staat om zo nu en dan in een gesprek hem te verrassen met een uitzonderlijke visie op het leven. Hij leek dan zichzelf te overstijgen, en de dingen die hij dan zei waren voor Leon altijd een bron van vernieuwende ideeën geweest.

Hij nam plaats op de kruk naast hem en bestelde een biertje.
‘Jij ook wat Gerard?’ Die keek hem aan en knikte, ‘maar ik trakteer vandaag Leon.’
Dat was ongewoon, het was algemeen bekend dat Gerard weinig geld bezat en dat hij vaak met de barvrouw Thea een regeling moest treffen om door te kunnen drinken. Meestal hielp Gerard dan een aantal weken mee in de bediening of repareerde  hij en onderhield hij het  meubilair van het café. Thea keek hem vriendelijk aan en knikte, het was allemaal in orde.
‘Nou, lekker Gerard,’ zei Leon,’ is er iets te vieren?’

Gerard keek hem aan en zei alleen ‘ vandaag is de dag’
Leon trok zijn wenkbrauwen omhoog, hij wist even niet wat te zeggen en zei toen;
‘Wat is er dan met vandaag?’ Gerard keek hem aan, schraapte zijn keel en zei, ‘vandaag ga ik een beslissing nemen, ik zal vandaag kiezen of ik verder ga zoals ik nu leef of dat ik een nieuwe weg in zal slaan.’ Leon pakte zijn biertje over van Thea en hief het glas,  hij had het idee dat Gerard zich wat te dramatisch opstelde, maar besloot om het spel een beetje mee te spelen. Het kon immers geen kwaad. ‘Nou op vandaag dan maar, op je keuze’

Letter Hij nam een grote slok, likte het schuim van zijn lippen en vroeg


‘ hoe kom je er bij dat vandaag een dag is waarop je moet kiezen?  Is er iets gebeurd? Gerard grijnsde, ‘nee, er is niets gebeurd, maar ik kies vandaag.’  Leon keek zijn vriend aan en schudde zijn hoofd. ‘Ik begrijp je nog niet helemaal, waar wil je nu precies voor kiezen? ‘
Gerard keek hem vriendelijk aan en leek volkomen helder.
‘Heel mijn leven lang ben ik al bezig geweest met kiezen voor van alles en nog wat, van mijn beroep tot mijn woonplaats, van mijn kleding tot mijn avondeten. Maar nog nooit heb ik bewust gekozen voor mezelf. Vandaag ga ik bewust kiezen, om te ontdekken wie ik ben, en wat ik ben. Vandaag wordt de dag dat ik erachter ga komen of ik al die tijd gekozen heb zoals ik ben, of zoals het van me verwacht werd of zoals ik het makkelijk vond. Vandaag ga ik kiezen of ik al die tijd goed gekozen heb.’

Leon keek zijn vriend geboeid aan, dit was weer zo een gesprek.
‘Gerard, je kiest toch altijd zoals je bent, jij bent het toch die de keuze maakt? Ik bedoel, je doet net of je eigenlijk niet zelf gekozen hebt en kiest in het leven.’ Hij nam nog een slok, ‘maar je bent het zelf die iedere keuze hebt gemaakt, iedere stap hebt gezet.‘ Gerard keek hem lang aan en zei toen ‘dat je kiest wil niet zeggen dat je kiest en je bewust bent van jezelf. Dat je kiest wil alleen maar zeggen dat je een beslissing neemt, het zegt niet direct iets over of het gebeurt in overeenstemming met wie je bent. Die beslissing ga ik vandaag nemen’

Leon zweeg even, zijn vriend probeerde hem iets te vertellen, maar vanuit zijn perspectief was Gerard eerder abuis dan realistisch. Je kon gewoon niet kiezen zonder jezelf te zijn. Dat was toch onmogelijk?
Gerard glimlachte en sloeg Leon vriendelijk op zijn schouder en zei: ‘Wat heb je in je dertig levensjaren allemaal al gedaan Leon? Ben je naar school geweest, heb je goed je best gedaan? Zijn je ouders trots op je? Wat denken anderen van je carriére? Ben je een goede vriend?  Ben je tevreden met je leven in het dorp?’

Hij zuchtte, ‘Weet je Leon, als je wist dat je dit jaar zou sterven, zou je dan iets doen wat je anders had uitgesteld? Zou je spijt hebben dat je hebt gekozen in je leven zoals je hebt gedaan?’
Leon keek hem geschrokken aan ‘Is er...’ begon hij. Gerard hief zijn hand op, ‘Nee maak je geen zorgen, met mij gaat alles goed. Maar bekijk je leven eens met de ogen van iemand die nog maar een paar maanden heeft. Vraag jezelf  af of de prioriteiten die je nu hebt dan nog wel zouden kloppen. Zou je iets veranderen? En als je dat weet, wat zegt dat dan over wie je nu niet bent, over wat je nu laat dat je in wezen kennelijk wel wilt doen? Kun je een oordeel vellen over je eigen leven, over hoe het eruit ziet en waar het heen gaat?’
Leon schudde zijn hoofd, ‘Ik weet het niet Gerard, je spreekt over het leven van mensen alsof het anders is dan het zou moeten zijn’ Hij zuchtte, ‘ik weet niet of ik gekozen heb naar mijn ware aard, maar in mijn leven heb ik niets te klagen.’ Gerard knikte, ‘dat weet ik, maar ik doel niet op een klachtenvrij bestaan,  ik bedoel of je voldaan bent, of het leven je genoeg innerlijke vervulling verschaft.”

Leon haalde zijn schouders op en antwoordde : Ik weet het niet Gerard, jij wel?’
Gerard zette zijn glas aan zijn mond, dronk het leeg en zette het met een klap neer op de bar.
‘Weet je Leon, ik heb net gekozen....’

kunstenaar

Efemeriden

Waterman
Zon in Waterman
1 graden
Maagd
Maan in Maagd
4 graden
Afnemende maan (Gibbous)
Afnemende maan (Gibbous)
17 dagen oud