Wedstrijd

Een wedstrijd, marathon, een race etc. is over het algemeen een verwijzing naar het gevoel te hebben te moeten presteren en te moeten volhouden. Afhankelijk van de setting van de droom en opvallende kenmerken kunnen we iets zeggen over de uiteindelijke aard van de wedstrijd. Vaak gaat het over situaties waarin er sprake is van een hiërarchie, en er dus uitgemaakt moet worden wie de meeste controle mag hebben.

Wolf

Een wolf is een dier dat sociaal is en toch een heel eigen karakter heeft. In sprookjes is het vaak een monster of kwaad waarvan gesproken word en in die zin wijst het dan ook op gevoelens van onveiligheid. Dromen over wolven wijzen ons ook op verlangens naar een soort dierlijke spiritualiteit, een ervaring met de natuur en het samenzijn met een groep, zonder het vermogen tot alleen zijn uit het oog te verliezen. De wolf wordt als heel tweeledig ervaren, als een grote bondgenoot of als een kwaad dat ons bedreigd. Evenzo is ons instinctieve spiritualiteit een bondgenoot of een kwaad, geheel afhankelijk van de omstandigheden inde droom of onze overtuigingen als we waker zijn.


end faq